Cộng Phạm

Đây là Blog cá nhân, đồng thời cũng là "nơi làm việc" của Cộng Phạm - người làm nội dung tự do (Freelance Content Writer). Cộng Phạm nhận viết bài đa dạng thể loại và xây dựng hệ thống nội dung bài bản, chuẩn SEO cho website hoặc Fanpage. Cảm ơn bạn đã dành thời gian truy cập vào Blog của Cộng Phạm và đọc nội dung.
Freelance Content Writer
Theo dõi:
25 Bài viết